Rechtsgebieden

Haven, handel & logistiek

Nederland is al van oudsher een internationaal georiënteerd handelsland en tot op de dag van vandaag leunt de Nederlandse economie zwaar op de buitenlandse handel. Bovendien heeft Nederland door zijn gunstige ligging in West-Europa een belangrijke positie verworven als “Gateway to Europe”.

Het handelsverkeer kenmerkt zich door haar korte (verjarings)termijnen, meer-partijenverhoudingen en haar internationale dimensie. De wet- en regelgeving die op de handel en logistiek van toepassing is, is vaak complex, niet in de laatste plaats door de invloed van verdragen en Europese regelgeving.

Lees meer

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Ondernemen betekent: risico’s nemen. Het nemen van risico’s kan echter uitmonden in aansprakelijkheden; de scheidslijn tussen geoorloofd handelen en aansprakelijkheid is vaak heel dun. De aansprakelijkheidspraktijk van Van Huizen Law omvat kwesties aangaande aansprakelijkheid van bedrijven (AVB, productaansprakelijkheid, bedrijfsongevallen, milieu- en bodemverontreiniging), beroepsaansprakelijkheid (vrije beroepsgroep) en functionele aansprakelijkheid (bestuurders, commissarissen en toezichthouders).

Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief